IMG-20141120-WA0000 (1)

Vietnam Pump Solution Company Ltd (VPS)

(Cty TNHH Giải Pháp Máy Bơm Việt Nam)
Address : 168E, D2 Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City – Vietnam

Tel        : +84. 8.6258 7752

Fax       : +84. 8.6258 7754